Suzuki

Shinichi Suzuki: een korte geschiedenis

 

“Any child can be developed, it depends on how you do it”

Shinichi Suzuki

 

Shinichi Suzuki is geboren in Japan in 1898. Zijn ouders hadden in Nagoya een vioolfabriek. Hij begon pas op zeventienjarige leeftijd met de vioolstudie, eerst enkele jaren in Japan en nadien gedurende acht jaar in Berlijn bij Karl Klingler. In Berlijn kwam hij niet alleen in contact met de grote vertolkers van de klassieke muziek, maar gaf zijn omgeving hem ook de gelegenheid kennis te maken met o.a. Albert Einstein, Albert Schweitzer, Adolf Busch

 

S.Suzuki with childrenDe geestelijke rijkdom van die omgeving maakte hem nog meer vertrouwd met de Westerse cultuur. Ook Waltraud , die later zijn vrouw werd, leerde hij in Duitsland kennen. Na zijn terugkeer in Japan onderwees Suzuki ettelijke jaren aan het Keizerlijk Conservatorium te Tokyo, volgens de traditionele methoden. Hij vormde ook een kwartet en droeg zowel door zijn solistische optredens als door zijn kamermuziekconcerten bij tot de verspreiding van de Europese muziek in Japan.

Pas toen een vader hem vroeg om zijn vierjarig zoontje vioolles te geven, is Suzuki beginnen nadenken over de manier van opvoeden. Terwijl hij verschillende manieren van onderwijzen onderzocht, kwam hij tot de verbijsterende vaststelling dat elk kind de taal van zijn moeder spreekt. Dit deed hem de daaropvolgende jaren zijn denkbeelden ontleden en ontwikkelen. Na de tweede wereldoorlog werd Shinichi gevraagd om vioolles te geven in Matsumoto. Hij aanvaardde op voorwaarde dat hij zijn persoonlijke zienswijze mocht toepassen: door middel van de muziek de kleuters levensvreugde bij brengen. Dat voelde hij als zijn levenstaak: de bekwaamheid van elk kind te helpen ontwikkelen. Omdat hij violist was, kon hij dat het best aan de hand van vioolspel.

Comments are closed.