Rol van de ouders

De rol van de ouders

 

“Any child can be developed, it depends on how you do it.”

Shinichi Suzuki

 

Taken van ouders en leraars

Ouders met kinderen

 

Het is pas na een volgehouden inspanning, dat de opvoeders de grote voldoening zullen smaken de talenten van hun leerlingen te zien ontwikkelen. Hier worden de belangrijkste taken opgesomd, die men van ouders en leraren moet verwachten om het doel te bereiken.

 

Wat wordt van de ouders verwacht?


De ouders zijn de sleutel tot het welslagen van de moedertaalmethode
. Om deze methode toe te passen is er namelijk één grote vereiste: tijd willen maken om met zijn kind bezig te zijn. De band zal door het samen oefenen veel inniger worden.

 

Daarom verwachten wij van de ouders het volgende:

  • Zij leren zelf de basistechnieken van het muziekinstrument, om soms de voorkomende moeilijkheden beter te begrijpen en dus door persoonlijke ondervinding te beseffen dat het kind niet altijd in staat is om het gevraagde direct te doen.
  • Zij zijn actief aanwezig en nemen notities bij de lessen van hun kinderen. Wekelijks is er één individuele les en één groepsles.
  • Zij oefenen dagelijks en helpen de kinderen om ook dagelijks doeltreffend en toch aangenaam te oefenen.
  • Zij worden niet eerzuchtig wat de mogelijkheden van hun kinderen betreft.
  • Zij leiden steeds hun kind door herhaaldelijke aanmoedigingen om hun bekwaamheid te ontwikkelen.
  • Zij lezen ook de Suzuki literatuur

Comments are closed.