Rol van de leraars

Rol van de leraars

 

“Any child can be developed, it depends on how you do it.”

Shinichi Suzuki

 

Taken van ouders en leraars

Het is pas na een volgehouden inspanning, dat de opvoeders de grote voldoening zullen smaken de talenten van hun leerlingen te zien ontwikkelen. Hier worden de belangrijkste taken opgesomd, die men van ouders en leraren moet verwachten om het doel te bereiken.

Wat mag men van de leraars verwachten?

Persoonlijke bekwaamheden:

 • Liefde voor het zeer jonge kind
 • Liefde voor de muziek
 • Geestdrift, verbeeldingskracht
 • Zelftucht
 • Gevoel voor verschillende persoonlijkheden
 • Bekwaamheid tot loven
 • Bekwaamheid tot organiseren

Technische bekwaamheden:

 • Eerste prijs van Kon. Conservatorium of gelijkstelde inrichting bekomen hebben.
 • De volledige opleiding van Prof. Suzuki gevolgd hebben, om vertrouwd te zijn met de filosofie ervan.
 • De technische en muzikale evolutie doorheen de boeken van Prof. Suzuki beheersen.
 • De volledige Suzuki literatuurlijst beheersen.

Comments are closed.