Lidmaatschap

Lidmaatschap 2016-2017

 

“Every child grows; everything depends on the teacher.”

Shinichi Suzuki

 
Ici, ce trouve la lettre concernant affiliation et le formulaire d’inscription. You can find the information about the membership here.


Beste familie,


De Vlaamse Suzuki Vereniging (VSV) vzw wil u graag meedelen dat het lidgeld per schooljaar nog steeds telt voor het ganse gezin en niet per kind. Voor het komende schooljaar 2016-2017 zal deze jaarlijkse bijdrage 40€ per familie zijn. Dank zij dit lidmaatschap zijn jullie ook lid van de nationale vereniging (TESIB) en de Europese vereniging (ESA) en kunnen jullie eveneens deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door deze verenigingen.


VSV heeft tot doel de filosofie en de eigen technieken van deze leermethode te verspreiden en ondersteuning te bieden aan de leraars hiervoor. Daarvoor worden workshops en concerten georganiseerd voor leerlingen en leraars. Al het laatste nieuws i.v.m. de vereniging en haar activiteiten kunnen jullie volgen op de website “www.vsv-vzw.be” waarin jullie bijdragen en nieuws ook meer dan welkom is.


Leden krijgen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de 4 “Zondagvreugde”, ingericht door VSV vzw en krijgen een verminderde prijs voor deelneming aan de jaarlijkse nationale workshop ingericht door VSV vzw. Voor de leraars is de jaarlijkse bijdrage voor 2016-2017 70€ per leraar/per schooljaar. Dit bedrag wordt integraal doorgestort naar het nationaal instituut TESIB. Daar de VSV vzw de leraars zoveel mogelijk wilt helpen, genieten ook zij van al de voordelen opgesomd bij de “families”.


Mogen wij u vragen uw lidgeld samen met het inschrijvingsformulier over te maken op rekening nr: IBAN BE62 0011 4814 6661, BIC: GEBA BE BB van Vlaamse Suzuki Vereniging vzw – Gemeentestraat 16/1, 2300 Turnhout en dit ten laatste op 15 oktober 2016 (afsluitdatum).


Met dank en vriendelijke groeten,
J. Janssens,
Voorzitster VSV vzw


Er worden groepsfoto’s van de VSV activiteiten op onze website gepubliceerd. Indien u niet wilt dat uw kind op een foto getoond wordt, gelieve dit met de inschrijving aan ons mee te delen.

Comments are closed.