De Suzuki methode

Basisopvattingen van de moedertaal-methode:

4. Bekwaamheid

De volgende basisopvatting is de bekwaamheid. Laat ons bedenken hoelang het duurt vooraleer het kind zijn woordje heeft leren uitspreken (bv. Mama). Hoe dikwijls hebben moeder en omgeving het woord aan het kind voorgezegd, ja, hoe vaak? Maar als dat woord eens fysiek is geuit, dan vraagt het iets minder voorzeggen en iets minder moeite om het tweede woord even ver te krijgen. Voor het derde nog minder enz. Maar het beteken, dat bekwaamheid bekwaamheid brengt! Eerst leren kinderen met heel eenvoudige woorden spreken, dan moeilijker en moeilijker, tot de bekwaamheid zover is gevorderd, dat ze vlot spreken. Dit komt omdat kinderen voortdurend bezig zijn hun ademhalings- en articulatieorganen dag en nacht te oefenen. En door de steeds aanmoedigende aanwezigheid van de ouder oefent het kind zichzelf fysiek en geestelijk tot het beschikt over een uitgebreidere woordenschat, zodat het steeds langere zinnen kan vormen, zinnen die het pas heel wat later leert lezen en volgens de taalregels leert spelen.
In de muziek heeft Prof. Suzuki diezelfde handelwijze en volgorde gehandhaafd: eerst heel eenvoudige muziek en pas als die geassimileerd is, stapsgewijs iets verder. Zo zal het kind ook in dit domein tot zijn volledige ontplooiing komen.

Comments are closed.